haber

Laiklik neden önemli?

Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarıldığı 3 Mart’ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlamayı karar altına alıp, 2023 yılı sonunda bu kararını kamuoyu 
ile paylaştı. CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen de böyle olması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Tarihçi Doç. Dr. Hazal Papuççular, Laiklik Meclisi Üyesi Av. Selin Nakıpoğlu ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile konuştuk.