Maslak 1453’ün imar planları yedinci kez iptal

İş insanı Ali Ağaoğlu’nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle eski asker alanda yaptırdığı Maslak 1453 projesine karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi dava açmıştı. Daha önce iptal ettirilen ve yedinci kez hazırlanan imar planlarına ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, yapı ruhsat ve tadilat ruhsatı başvurularının mer’i planlara ve mevzuata göre yapılması ve projenin de buna göre hazırlanması gerektiğini belirtti. Mahkeme kararıyla iptal edilen planlara göre, ruhsat ya da tadilat ruhsatı alınması mümkün olmadığını hatırlatan heyet, daha önceki iptal kararını veren İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi’nin kararını uygulama dışı bırakacak şekilde plan notu getirilmesinin hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

Birkaç ay önce hazırlanan bilirkişi raporunda projesinin dayanağı olan “İstanbul İli Sarıyer İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı” şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı belirtilmişti. Ayrıca raporda, “Planlarda yoğunluk değerinin nasıl düşürüldüğüne ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamıştır. Belediye hizmet alanının ne amaçla kullanılacağı plan uygulama hükümlerinde belirlenmemiştir. Planlarda ‘özel üniversite alanı’ fonksiyonu yer almamasına rağmen alanda ‘özel üniversite alanı’ bulunmaktadır. Kişi başına düşen inşaat alanının 78 metrekare olarak belirlenmesi gerekçelendirilmemiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu arazi İçişleri Bakanlığı’yla Maliye Bakanlığı tarafından Kasım 2008’de yapılan protokolle askeri tesis yapımı karşılığında TOKİ’ye devredildi. Ancak iki yıl sonra, 2010’da “Gecekondu Önleme Bölgesi” ilan edildi. Alanın imar planları da aynı yıl onaylandı. Ardından açılan davalarla birçok kez iptal ettirilen imar planları son olarak Şubat 2023’te yedinci kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x